Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Stanowiska funkcyjne w Nadleśnictwie Warcino
 

NADLEŚNICZY mgr inż. Sławomir Piątkowski
Z-ca nadleśniczego mgr inż. Grzegorz Ławer

St. Spec. d/s ekonomicznych p.o. głównego księgowego      

 mgr Krystyna Nowak

Starszy Straznik leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej

Inżynier Nadzoru 

Inżynier Nadzoru     

Adam Linkiewicz
 

 

Grzegorz Nowicki

Kamil Szydłowski

 

Leśnictwa  

Dariusz Laskowski

Kruszyna

 

Tomasz Ciżmowski

Barcino

 

Tomasz Zeszutek

Bronowo

 

Jan Zefert

Osieki

 
Sławomir Kozłowski  

Potoczek

 

Mirosław Sokołowski

Przyjezierze

 

Grzegorz Jakubowski

Kępice

 

Stanisław Dworszczak

Osowo

 

Robert Karas

Szkolne

 

Ryszard Bednarek

Pustowo

 

Edward Sahajdak

Podgóry

 

Wiesław Lewandowski

Ciecholub

 
Kazimierz Sahajdak  

Biała