Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Stanowiska funkcyjne w Nadleśnictwie Warcino
 

Nadleśniczy Grzegorz Goliszek
Z-ca nadleśniczego Grzegorz Ławer

p.o. Głównego Księgowego      

Dorota Piekarska

Starszy Straznik leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej

Inżynier Nadzoru

 

Witold Sikora
 

Grzegorz Nowicki

Kamil Szydłowski

 

Leśnictwa  

Dariusz Laskowski

Kruszyna

 

Tomasz Ciżmowski

Barcino

 

Tomasz Zeszutek

Bronowo

 

Adrian Dzierżawski

Osieki

 
Adam Kołodziejczyk  

Potoczek

 

Mirosław Sokołowski

Przyjezierze

 

Grzegorz Jakubowski

Kępice

 

Stanisław Dworszczak

Osowo

 

Robert Karas

Szkolne

 

Ryszard Bednarek

Pustowo

 

Edward Sahajdak

Podgóry

 

Wiesław Lewandowski

Ciecholub

 
Kazimierz Sahajdak  

Biała