Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Ochrona Lasu

Drzewostany Nadleśnictwa nie stanowią ubogich monokultur, toteż w wyniku tego ich odporność biologiczna na działanie szkodliwych owadów jest dość duża.
W trakcie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach na gruntach porolnych stosuje się biologiczne zwalczanie chorób systemów korzeniowych za pomocą preparatu IBL biopreparatu Pg - Poszwald.
Ważnym problemem związanym z ochroną lasu są szkody wyrządzane przez zwierzynę płową w postaci zgryzania upraw i spałowania młodników. Nadleśnictwo stosuje chemiczne i mechaniczne sposoby zabezpieczenia upraw przed zwierzyną, a w przypadku dużego zagrożenia oraz w stosunku do gatunków cennych, także w postaci grodzenia upraw.

 

Mechaniczne metody zabezpieczania upraw i młodników!

Wprowadzane od wielu lat całościowe grodzenia upraw spowodowały szereg niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych. Aby zminimalizować ilość płotów a jednocześnie zachować w dobrej kondycji nowe uprawy, musieliśmy w szerszym zakresie zastosować ochronę indywidualną młodych drzewek.

 Wprowadzane są nowatorskie metody ochrony przed zwierzyną:

•siateczki przed zgryzaniem i przed spałowaniem, zabezpieczanie taśmą papierową, owczą wełną,
•metody mechaniczno-biologiczne,
•podwiązywanie gałęzi,

W nadleśnictwie Warcino stosujemy metodę rysakowania. Zasadnicza różnica polega jednak na wykonywaniu wzdłużnych nacięć na pobocznicy młodych drzewek, zamiast głębokich rys, które mogą powodować zmniejszenie przyrostu i wnikanie zarodników grzybów w głąb drewna. Ważna jest także pora wykonania zabiegu oraz odległość między wykonanymi nacięciami.

Metoda ta już w roku jej wykonania powoduje zwiększenie przyrostu osiowego danego międzyokółka oraz, w skutek odpowiedniej reakcji komórek przyrannych, zmniejsza atrakcyjność na spałowanie zabezpieczonego miejsca.

 

Nowe kompleksowe podejście do problemu zabezpieczania upraw przed zgryzaniem i spałowaniem zapewnia metoda opracowana w Nadleśnictwie Warcino na bazie siateczek MINI 1. Główną zaletą tej metody jest jej prostota i szybkość wykonania. W początkowym okresie istnienia uprawy zabezpieczamy trzon drzewostanu przed zgryzaniem, a następnie te same siateczki, stanowią zabezpieczenie przed spałowaniem.