KONTAKT KONTAKT

Siedziba NADLEŚNICTWO WARCINO
NADLEŚNICTWO WARCINO
(0-59) 857 66 71 do 72
(0-59) 857 6951

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 A , 77-230 Kępice

 

Biuro czynne dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

Nadleśniczy w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek od godz.14.00 do 16.00

Bieżący rachunek podstawowy

 BNP Paribas Bank Polska S.A. 65 2030 0045 1110 0000 0093 6440

NIP 839 001 17 99

p.o. NADLEŚNICZEGO
Kamil Szydłowski
(0-59) 857 66 71, kom. 728 980 521
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Grzegorz Ławer
(0-59) 857 66 71, kom. 795 485 236
KOMENDANT POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ
Witold Sikora
(0-59) 857 66 71, kom. 696 461 407
SEKRETARZ NADLEŚNICTWA
Weronika Nowak
Tel.: (0-59) 857 66 71, kom. 696 461 421
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dorota Piekarska
Tel.: (0-59) 857 66 71

KSIEGOWOŚĆ

Dorota Piekarska
p.o. Główny Księgowy
Tel.: (0-59) 857 66 71
Julia Szydłowska
Starszy Księgowy
Tel.: (0-59) 857 66 71
Anna Karas
Starszy Księgowy
Tel.: 59 857 66 71
Alicja Panasiuk
Starszy Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: (0-59) 857 66 71

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Magdalena Dworszczak
Specjalista Służby Leśnej ds. techniczno- leśnych
Tel.: (0-59) 857 66 71
Barbara Wasilewska
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu
Tel.: (0-59) 857 66 71
Patrycja Juzba
Starszy Referent ds. ds. pozyskania drewna i gospodarki towarowej
Tel.: (0-59) 857 66 71
Krzysztof Łunkiewicz
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochronnych funkcji lasu
Tel.: 690 093 310
Grzegorz Dworszczak
Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży drewna i marketingu
Tel.: 605 944 429
Edyta Cichowska
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: (0-59) 857 66 71
Michał Trynkos
Starszy Referent ds. techniczno-leśnych
Tel.: (0-59) 857 66 71

LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY

Karolina Gronostaj
Specjalista Służby Leśnej ds. społecznych funkcj lasu
Tel.: 668 321 749

ADMINISTRACJA

Weronika Nowak
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: (0-59) 857 66 71, kom. 696 461 421
Wojciech Kurkierewicz
Specjalista ds. informatyki
Tel.: (0-59) 857 66 71
Marek Lewandowski
Specjalista ds. administracyjno - budowlanych
Tel.: (0-59) 857 66 71
Karolina Jungling
Specjalista ds. administracyjnych- Sekretariat
Tel.: (0-59) 857 66 71, kom. 696 049 926
Julia Wasilewska
Referent ds. techniczno-leśnych
Tel.: 59 857 66 71

KONTROLA WEWNĘTRZNA

Grzegorz Nowicki
Inżynier Nadzoru
Tel.: 698 616 108
Kamil Szydłowski
Inżynier Nadzoru p.o. Nadleśniczego
Tel.: 728 980 521

KADRY

Marta Mazur
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: (0-59) 857 66 71

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Witold Sikora
Starszy Strażnik Leśny p.f. komendanta posterunku
Tel.: 696 461 407