LEŚNICTWA LEŚNICTWA

KRUSZYNA

Leśniczy Dariusz Laskowski
696 461 401
Podleśniczy Rafał Trzeciak- kom. 606 896 024

BARCINO

Tomasz Ciżmowski
kom. 728 980 522
Podleśniczy Antoni Adamiuk kom. 696 461 406

BRONOWO

Tomasz Zeszutek
(59 858 52 81, kom. 696 461 400

OSIEKI

Jan Zefert
kom. 696 461 399

Podleśniczy Ireneusz Barcikowski tel. kom. 696 461 403

Podleśniczy Adrian Dzierżawski tel. kom 696 461 404

POTOCZEK

Sławomir Kozłowski
kom. 696 461 408
Podleśniczy Adam Kołodziejczyk tel. kom. 696 461 407

PRZYJEZIERZE

Mirosław Sokołowski
59 857 6794 , kom. 696 461 409
Podleśniczy Ryszard Rosiak tel. kom. 696 049 925

KĘPICE

Grzegorz Jakubowski
59 857 6077 , kom. 696 461 410
Podleśniczy Bogusław Skonieczka tel. kom 698 616 175

OSOWO

Stanisław Dworszczak
59 857 7625 , kom. 696 461 411

SZKOLNE

Robert Karas
59 857 6922 , kom. 696 461 423
Podleśniczy Tomasz Żukliński 664 772 127

PUSTOWO

Ryszard Bednarek
59 857 7883 , kom. 696 461 413
Podleśniczy  Piotr Bućko kom. 696 461 418

PODGÓRY

Edward Sahajdak
59 857 7658 , kom. 696 461 414
Podlesniczy Jarosław Ziemianowicz tel .kom.  696 461 419

CIECHOLUB

Wiesław Lewandowski
59 857 6287 , kom. 696 461 415
Podleśniczy Konrad Szulkowski

BIAŁA

Kazimierz Sahajdak
59 858 3685 , kom. 696 461 417
Podleśniczy Mariusz Kołwzan 696 461 402