LEŚNICTWA LEŚNICTWA

KRUSZYNA

Dariusz Laskowski
696 461 401
Podleśniczy Tomasz Żukliński tel. kom. 664 772 127

BARCINO

Antoni Adamiuk
(59 857 7416, kom. 696 461 406
Podleśniczy Rafał Trzeciak tel. kom. 606 896 024

BRONOWO

Kamil Zeszutek
(59 858 52 81, kom. 796 380 924
Podleśniczy Tomasz Ciżmowski tel. kom. 728 980 522

OSIEKI

Jan Zefert
kom. 696 461 399
Podleśniczy Adrian Dzierżawski tel. kom. 696 461 404

POTOCZEK

Sławomir Kozłowski
kom. 696 461 408
Podleśniczy Adam Kołodziejczyk tel. kom. 696 461 407

PRZYJEZIERZE

Mirosław Sokołowski
59 857 6794 , kom. 696 461 409
Podleśniczy Ryszard Rosiak tel. kom. 696 049 925

KĘPICE

Grzegorz Jakubowski
59 857 6077 , kom. 696 461 410
Podleśniczy Bogusław Skonieczka tel. kom 698 616 175

OSOWO

Stanisław Dworszczak
59 857 7625 , kom. 696 461 411
Podleśniczy Ireneusz Barcikowski tel. kom 696 461 403

SZKOLNE

Robert Karas
59 857 6922 , kom. 696 461 423
Podleśniczy Wojciech Konopacki 668 321 749

PUSTOWO

Ryszard Bednarek
59 857 7883 , kom. 696 461 413
Podleśniczy Piotr Bućko tel. kom.  696 461 418

PODGÓRY

Edward Sahajdak
59 857 7658 , kom. 696 461 414
Podlesniczy Jarosław Ziemianowicz tel .kom.  696 461 419

CIECHOLUB

Wiesław Lewandowski
59 857 6287 , kom. 696 461 415
Podleśniczy Piotr Dworszczak tel. kom. 668 914 583

BIAŁA

Kazimierz Sahajdak
59 858 3685 , kom. 696 461 417
Podleśniczy Grzegorz Dworszczak , 696 461 402