Aktualności Aktualności

Otwarte Zaproszenie do uczestnictwa i prac w Zespole Lokalnej Współpracy

Nadleśnictwo Warcino serdecznie zaprasza do członkostwa i uczestnictwa

w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy.

 

Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) będzie organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z zagospodarowaniem lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie nadleśnictwa. Nadleśnictwo Warcino planuje w najbliższym czasie powołać ZLW, zgodnie z wytycznymi zarządzenia Dyrektora Lasów Państwowych nr 58 z dnia 5 lipca 2022 roku.

 

Zespół Lokalnej Współpracy składać się będzie z przedstawicieli samorządów, uczelni oraz osób i organizacji lokalnych zaangażowanych w problematykę leśną lub aktywnie korzystających z lasu, składających uwagi i pytania do nadleśnictwa, publikujących opracowania dotyczące lokalnych lasów, aktywnych w mediach społecznościowych.

 

Zespół Lokalnej Współpracy powołuje się w celu poprawy dialogu społecznego, wymiany informacji oraz konsultowania założeń do budowy projektu „Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwie Warcino na lata 2026-2035”. W szczególnych przypadkach możliwe jest omówienie bieżących zamierzeń gospodarczych z przedstawicielami lokalnej społeczności.

 

Osoby zainteresowane członkostwem w w/w Zespole mogą zgłaszać się do Pani Karoliny Gronostaj, Specjalisty Służby Leśnej ds. Społecznych funkcji lasu na adres @ : karolina.gronostaj@szczecinek.lasy.gov.pl w terminie do 05.05.2024r.


Nadleśnictwa i inne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polecamy Polecamy