Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA WARCINO

Wykaz ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Warcino

 

1.Leśna ścieżka edukacyjna w Warcinie – poprowadzona w kształcie pętli wokół kompleksu pałacowo-parkowego. Długość 2,8 km. Na przystankach ścieżki zlokalizowano tablice edukacyjne, obiekty małej retencji wodnej, platformę widokową i obiekty zagospodarowania turystycznego. Na przystanku pod nazwą „Czarcia góra", można zobaczyć ruiny kaplicy rodu von Bismarck oraz płyty nagrobne członków rodu.

2. Leśna ścieżka edukacyjna w Korzybiu- poprowadzona wokół jeziora i torfowiska śródleśnego. Długość 1,8 km. Na ścieżce znajdują się tablice edukacyjne, pomosty oraz bogata infrastruktura turystyczna.

3. Leśna ścieżka edukacyjno- przyrodnicza „Śladem nieczynnej linii kolejowej”- ścieżka położona jest pośród lasów wzdłuż toru nieczynnej linii kolejowej na odcinku Korzybie- Bronowo. Podróż ścieżką odbywa się różnego rodzajami drezyn należących do stowarzyszenia Słupskiej Powiatowej Kolei Drezynowej. Długość ok 10 km. Na 6 przystankach ścieżki zlokalizowano tablice edukacyjno- informacyjne, oraz małą infrastrukturę drewnianą w postaci zadaszonych wiat.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konkurs plastyczny "Grzyby - skarby natury z naszych lasów"

Konkurs plastyczny "Grzyby - skarby natury z naszych lasów"

Konkurs Plastyczny "Grzyby - skarby natury z naszych lasów"

Nadleśnictwo Warcino zaprasza dzieci uczęszczające do Przedszkoli
i Szkół Podstawowych na terenie Miasta Słupska i powiatu Słupskiego do udziału
w konkursie plastycznym pt. „Grzyby skarby natury z naszych lasów”.


Celem konkursu przyrodniczego jest popularyzacja wiedzy o organizmach
stanowiących runo leśne, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów. Kategoria
plastyczna konkursu pozwoli uczestnikom na poznanie charakterystycznych cech
gatunków grzybów występujących na Pomorzu. Popularyzacja tej wiedzy jest
niezwykle istotna ze względu na niebezpieczeństwa związane ze zbiorem
i spożywaniem trujących gatunków.


Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mają okazję do samodzielnego zdobywania
i pogłębiania wiedzy, a także rozwijania swoich przyrodniczych pasji.
Bardzo liczymy na liczny udział i życzymy powodzenia.

Serdecznie zapraszamy!