Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Nadleśnictwo Warcino prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Warcino na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r. zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 06.05.2016 r. Nr. DLP-I.611.37.2016.LP

Ogólne cele i zasady prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej określa Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach która, pod pojęciem trwale zrównoważonej gospodarki leśnej rozumie „działalność zmierzającą do ukształtowania struktury lasu  i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów".

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

OGŁOSZENIE 📢

Nadleśniczy Nadleśnictwa Warcino informuje, że w dniach od 4 do 15 marca 2022 będą prowadzone prace przy usuwaniu drzew 🌳🌳 na działce ewidencyjnej 229/1. (ul. Kruszka 4 i 5)

W związku z tym na czas prowadzonych prac zaleca się nie parkować samochodów🚗, zachować szczególną ostrożność ⛑ i dostosować się do zaleceń wykonawcy📣

Nadleśniczy Nadleśnictwa Warcino