Wydawca treści Wydawca treści

OSTOJE BIORÓŻNORODNOŚCI

W celu zintensyfikowania ochrony zasobów zamierającego i martwego drewna oraz organizmów z nim związanych na terenie Nadleśnictwa Warcino wyznaczono sieć ostoi różnorodności biologicznej.

 

Celem wyznaczenia ostoi różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych jest:

1.      Zwiększenie różnorodności biologicznej o organizmy związane ekologicznie z obecnością rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych RDLP Szczecinek oraz zwiększenie tzw. oporu środowiska, poprzez poprawę warunków bytowania i rozwoju organizmów związanych z rozkładającym się drewnem.

2.      Ochrona najlepiej zachowanych płatów siedlisk chronionych, zwłaszcza priorytetowych na podstawie załącznika Dyrektywy 92/43/EWG.

3.      Podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu siedlisk chronionych na podstawie załącznika Dyrektywy 92/43/EWG UE. (tzw. Dyrektywa Habitatowa Natura 2000) .

4.      Wdrożenie we wszystkich nadleśnictwach jasnych i precyzyjnych procedur służących pozostawianiu w lesie posuszu i rozkładającego się martwego drewna .

Wyznaczone ostoje różnorodności biologicznej stanowią równocześnie „ekosystemy reprezentatywne" wg definicji zawartej w „Zasadach, kryteriach i wskaźnikach dobrej gospodarki leśnej w Polsce" wg FSC (kryterium 6.4.)

Ostoje różnorodności biologicznej zostały wyznaczone na podstawie zarządzenia nr 7 z dnia 31.01.2014 r.  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Rozpoczęcie obchodów 100 – lecia Lasów Państwowych

Rozpoczęcie obchodów 100 – lecia Lasów Państwowych

Rozpoczęcie obchodów 100 – lecia Lasów Państwowych

W najbliższą sobotę, 30 września o godz. 11:00, zapraszamy na plac przy Starostwie Powiatowym
w Szczecinku, do wspólnego udziału w obchodach Jubileuszu 100 – lecia Lasów Państwowych.

W programie m. in.:

- uroczysty Apel Jubileuszowy z udziałem Grupy Reprezentacyjnej Lasów Państwowych,

- piknik Leśny z kreatywnymi warsztatami edukacyjnymi, pokazem dawnych i nowoczesnych urządzeń używanych przez leśników, pokazy dronów, warsztaty pirografii, warsztaty z tworzenia obrazów z mchu, pokaz koni wyścigowych oraz premierę rowerowej gry terenowej „Klątwa pomorskiej czarownicy” – gra terenowa z atrakcyjnymi nagrodami!

Nie zabraknie także leśnego poczęstunku „Dobre z lasu” oraz tradycyjnych, regionalnych potraw serwowanych przez koła gospodyń wiejskich.

Podczas pikniku wystąpią także zespoły muzyczne: Ontis i Boogie Show.

Przyjdź i poznaj lasy swojego regionu!

Podczas całego wydarzenia będzie można wspomóc zbiórkę dla Nadii, dziewczynki chorej na SMA: www.siepomaga.pl/nadia-sma

Zapraszamy!