Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Nadleśnictwo Warcino informuje, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej.


1) FSC® o numerze SGSCH-FM/COC-000008

2) PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/12/1

Dokumenty te gwarantują, iż lasy Nadleśnictwa zarządzane są w sposób właściwy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych oraz społecznych.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konkurs plastyczny "Grzyby - skarby natury z naszych lasów"

Konkurs plastyczny "Grzyby - skarby natury z naszych lasów"

Konkurs Plastyczny "Grzyby - skarby natury z naszych lasów"

Nadleśnictwo Warcino zaprasza dzieci uczęszczające do Przedszkoli
i Szkół Podstawowych na terenie Miasta Słupska i powiatu Słupskiego do udziału
w konkursie plastycznym pt. „Grzyby skarby natury z naszych lasów”.


Celem konkursu przyrodniczego jest popularyzacja wiedzy o organizmach
stanowiących runo leśne, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów. Kategoria
plastyczna konkursu pozwoli uczestnikom na poznanie charakterystycznych cech
gatunków grzybów występujących na Pomorzu. Popularyzacja tej wiedzy jest
niezwykle istotna ze względu na niebezpieczeństwa związane ze zbiorem
i spożywaniem trujących gatunków.


Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mają okazję do samodzielnego zdobywania
i pogłębiania wiedzy, a także rozwijania swoich przyrodniczych pasji.
Bardzo liczymy na liczny udział i życzymy powodzenia.

Serdecznie zapraszamy!